• Hlavný vstup
  • Kancelárske priestory
  • Kancelárske priestory
  • Predný pohľad
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 1
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 2
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 3
  • Zadný pohľad
  • Vnútorný dvor

Kde nás nájdete

Odkiaľ pôjdete?