• Hlavný vstup
  • Kancelárske priestory
  • Kancelárske priestory
  • Predný pohľad
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 1
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 2
  • Pohľad z Hlinkovej ulice 3
  • Zadný pohľad
  • Vnútorný dvor

Podnikateľské a obchodné centrum

...prenájom obchodných, kancelárskych, výrobných
a skladových priestorov,
prenájom parkovacích plôch...

Areál GALLA centrum sa nachádza na Študentskej ulici č.1 v Košiciach. Objekt bol budovaný v 60-tych rokoch minulého storočia a prvotne slúžil ako práčovňa a čistiareň.

Po ukončení prevádzky práčovne a čistiarne bol objekt v rokoch 2000-2003 kompletne zrekonštruovaný a prestavaný. Boli vytvorené nové kancelárske, skladové a obchodné priestory. V súčasnosti je areál členený na viacero prevádzkových a dispozičných celkov.

Objekt má výhodnú polohu blízko centra mesta. Je ľahko dostupný motorovými vozidlami aj MHD. Ponúkame priestory, ktoré sú prispôsobené na výrobnú a skladovaciu činnosť. Časť nebytových priestorov je riešená ako obchodné- so vstupom a výkladmi od frekventovanej Hlinkovej ulice.

Ponúkame bezproblémové parkovanie pre Vás a Vašich klientov.

Samozrejmosťou je možnosť prenajatia parkovacích miest v uzavretom a stráženom areáli.

Naše služby sú smerované k spokojnosti našich dlhoročných nájomcov.

Budeme Vašim partnerom pri pohodlnom podnikaní.

GALLA centrum